Laman Utama Kedai-Buku Islam Akhir Zaman PTS Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana

Gedung Buku Online Terbesar Malaysia

 

Sunday
Aug 09th
IslamarrowAkhir ZamanarrowPTS Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana

PTS Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana


PTS Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana
Click here to enlarge
RM 35.00
PDF Save page as PDF
Print Print this page
E-mail Email to a Friend

Product SKU: 978-967-366-071-1


Product: PTS Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana

Tajuk : Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana
Pengarang : Muhammad Alexander
Penerbit : PTS Islamika
ISBN : 978-967-366-071-1
Mukasurat :  776 Halaman
Status Stok : ADA

Isi Kandungan

Daftar Isi

Daftar Gambar dan Jadual

Prakata


Kajian Tafsir: Eksplorasi Kata Kunci Yakjuj dan Makjuj

      Al-Quran, surah al-Kahfi ayat 83–99

      PerawakanYakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Al-Quran

      Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Tabari (310 H/910 M)

      Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Qurtubi (671 H/1271 M)

      Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Ibnu Kathir

      Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Al-Maraghi
Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir Fi Zilalil Quran (Sayyid Qutb)

      Yakjuj dan Makjuj Dalam Tafsir al-Mishbah

      Yakjuj dan Makjuj dalam Tafsir Jabatan Agama RI (1985/1986)

      Yakjuj dan Makjuj Menurut Tafsir al-Quranul Majid AN-NUR

      Benang Merah Perbandingan Antara Tafsir: Identiti dan Lokasi

Yakjuj Makjuj, Serta Bangsa yang Menjadi Mangsa Serangan Yakjuj

Makjuj

      Erti, Karakter dan Sifat Yakjuj dan Makjuj

      Profil Yakjuj dan Makjuj Dalam Sumber-Sumber Hadis

       Paganisme: Agama Yakjuj Makjuj


Menelusuri Jejak Nenek Moyang, Mencari Keturunan Genealogi Yakjuj

dan Makjuj

      Skema Eksplorasi Yakjuj dan Makjuj: Genealogi, Sosio-Antro

Agrikultur dan Artifak Linguistik

      Eksplorasi Genealogi Keturunan Anak-Anak Nuh (Manusia Perahu)

      Garis Masa Keturunan Nabi Nuh

      Daripada Nabi Adam Sampai Nabi Nuh

      Banjir Besar zaman Nabi Nuh

      Menemui Kembali Perahu Nabi Nuh: Lokasi Permulaan Penghijrahan

      Di Manakah Bukit Judi?

      Judi = Jud = Jadd = Jed = Datuk

      Skala Perbandingan Dengan Manusia Moden

      Penyebaran Manusia Selepas Pendaratan Perahu Nuh

      Genealogi Keluarga Nuh Menurut Agama Yahudi

      Bentuk Permukiman Awal Keturunan Nuh

      Penghijrahan Besar-Besaran ke Utara Kerana Ancaman Bencana

Kemarau

      Yafits bin Nuh Menurunkan Yakjuj dan Makjuj Aryanomad dan

Scythia

      Garis keturunan Yakjuj dan Makjuj Aryanomad dan Scythia


JUJ = JOCH = YOKE?

Eksplorasi Sosio-Antro Agrikultur

      Menelusuri Istilah “Yakjuj dan Makjuj” Dalam Budaya Pertanian

      Tamadun Besar Selalunya Berdekatan Dengan Air

      Mesopotamia – Fertile Crescent

      Pengairan Pertanian Mendorong Kemunculan Desa–Kota

      Munculnya Kota

      Ancaman Daripada Suku Nomad Barbar ke Atas Kota-Kota

      Kuk/Yoke/Joch/Juj/Gog/Gù (gandar): Sebuah Inovasi Pertanian

      Istilah Kuk/Yoke/Joch (Juj) Mulai Dijadikan Sebutan Untuk Para

Penindas

      Yoke = Gog = Juj = Cengkaman?

      Terbentuklah Tamadun-Tamadun Besar Dunia Berserta Ancaman

Para Penyerang

      Gerombolan Barbar Nomad Dari Padang Rumput Eurasia

      Garis Masa Tamadun Awal – Pertanian – dan Munculnya Istilah

”Kuk” (Joch/Yoke) Sebagai Awal Istilah ”Juj” (Yakjuj dan Makjuj)
 

Eksplorasi Artifak Linguistik

“Yakjuj dan Makjuj”

      Yakjuj Makjuj: Satu Gelaran atau Nama Sebenar?

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Sanskrit

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Arab

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Ibrani

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Jerman dan Inggeris

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Cina Mandarin

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Jepun

      Eksplorasi Kata “Yakjuj Makjuj” Dalam Bahasa Turki


Yakjuj dan Makjuj Bangsa Berkuda Dari Padang Rumput EURASIA

      Keadaan Geografi Steppe Eurasia

      Bangsa Berkuda

      Penjinakan Kuda di Steppe Eurasia (3200 SM)

      Garis Masa Penjinakan Kuda Oleh Penggembala Nomad Dari

Padang Rumput Eurasia

      Gaya Hidup Penggembala Nomad Membentuk Perilaku Ketenteraan

      Kuda Tidak Dapat Dipisahkan Daripada Suku-Suku di Eurasia

      Dikuburkan Bersama Kuda

      Penemuan Kereta Perang Berkuda (2300 SM)

      Pengaruh Penjinakan Kuda ke Atas Peluasan Kuasa


Suku Nomad Yakjuj dan Makjuj di Eurasia:

Aryanomad – Scythia – Cimmeria – Xiongnu – Hun – Mongol – Tartar –

Turki

      Bangsa-Bangsa di Padang Rumput Eurasia

      Suku-Suku Yakjuj dan Makjuj di Eurasia

      Suku Aryanomad

      Suku Scythian/Scythia dan Cimmeria

      Suku Xiongnu/Hsiungnu/Hiongno/Hishonu

      Suku Hun

      Suku Mongol danTartar

      Suku-Suku Aryanomad, Scythia, Cimmeria, Hun, Xiongnu, Mongol,

Tartar, Saxon, Alan, Sarmatia, Mesaggetae Adalah Bangsa Turk/Turki

      Istilah Turki Dalam Pelbagai Bahasa

      Usaha Gerombolan Turki Melintasi Sadd/Barrier, Penghalang Alam

Semula Jadi Timur Tengah

      Yakjuj = Scythian Asiatik; Makjuj = Scythian Eropah

      Suku-Suku Eurasia yang Lain

Sejarah Perebutan Kekuasaan di Timur Tengah – Yunani – Asia Utara –

India – China Serta Peranan Bangsa Yakjuj Makjuj


Letupan-letupan Dari Padang Rumput Eurasia: Gelombang Keluarnya

Yakjuj Makjuj

      Pembahagian Masa Keluarnya Yakjuj Makjuj Menurut Abul Kalam

Azad

      Letupan Yakjuj Makjuj Dari Padang Rumput Eurasia

      Tujuh Tinjauan Penting Dalam Menelusuri Rumpun Bangsa Yakjuj

Makjuj

      Lima Gelombang Keluarnya Yakjuj Makjuj


Gelombang I Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Aryanomad

ke Mesopotamia dan India Abad ke-21–12 SM

      Aryanomad Berasal Dari Padang Rumput Eurasia

      Gelombang I (2100–1800 SM): Serangan Yakjuj Makjuj Aryanomad

Terhadap Mesopotamia

      Nabi Ibrahim Selamat Daripada Serangan Aryanomad

      Sekilas Kisah Epik Hijrah Nabi Ibrahim

      Nabi Ibrahim Bapa Epistemologi Monoteisme

      Angin Timur Pembawa Bencana Kebuluran

      Inilah Penindasan Yakjuj Makjuj Aryanomad Dari Eurasia Sebagai

”Kehinaan” (asfalin) yang Menimpa Para Penentang Ibrahim

      Serangan Aryanomad ke Atas Mesopotamia Menyebabkan Bangsa

Hyksos (Al-Baidah daripada kabilah Amaliqah) Berhijrah ke Mesir

      “Arya” Dalam Bahasa Arab

      Keteguhan Ibrahim Mewariskan Ajaran Monoteisme Tauhid Kepada

Anak-Anaknya

      Penghijrahan dan Serangan Hyksos Dari Mesopotamia ke Mesir

      Gelombang II (1800–1500 SM): Serangan Yakjuj Makjuj

Aryanomad ke Atas India

      Topografi India: Inikah “Negeri di Antara Dua Buah Gunung” (bainas

saddaini)?

      Beberapa Gelombang Serangan Aryanomad ke Atas India

      Serangan Aryanomad Masa Rig Vedik: Penghancuran “Vrtra”

(Empangan) Sungai Indus Milik Bangsa Dravida

      “Ya–Ju Maa–Ju” Adalah “Pasukan Cepat Berkereta Kuda”

      Garis Masa Lembah Indus dan Serangan Aryanomad

      Teori Kelima Serangan Aryanomad ke Atas India

      Bangsa Aryanomad Membunuh Lima Juta Penduduk Hitam “Dasyu”:

Satu Usaha Balas Dendam

      Pembinaan Empangan Sungai Indus: Penyebab Konflik Awal Dengan

Bangsa Aryanomad

      Ayat-Ayat yang Berkaitan Dengan Peperangan Dalam Veda

      Rumpun-Rumpun Bangsa Penghuni India Lama Selepas Serangan

Aryanomad

      Serangan Tanpa Henti Aryanomad ke Atas India Menyebabkan

Rumpun Bangsa India Peribumi Melarikan Diri ke Asia Tenggara


      Sejarah Masuknya Agama Ibrahim Ke India

      Suku Parsi Dalam Veda

      Beberapa Jejak Ajaran Monoteisme yang Tersimpan Dalam Veda

      Dalam Veda Juga Ada Nama Yang Serupa Dengan Ibrahim

      Brahmana = Birrahmana?

      Bani Israel dan Tradisinya di India

      Perang Suci Bangsa Aryanomad

      Sinkronik–Diakronik Sebab-Sebab Serangan Suku Yakjuj Makjuj

Dari Steppe Eurasia ke Atas Mesopotamia dan India


Gelombang II Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku

Scythia–Cimmeria ke Timur Tengah Abad ke-8–3 SM

      Ancaman Dari Sebalik Pergunungan Kaukasus

      Yakjuj dan Makjuj Memintas Pergunungan Kaukasus

      Faktor-Faktor Pendorong Keluarnya Scythia

      Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Cimmeria (750

SM)

      Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Hitti di Urartu

(743 SM)

      Serangan Yakjuj Makjuj Cimmeria Terhadap Bangsa Israel Utara di

Samaria (721 SM)

      Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Media (675 SM)

      Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Palestin, Mesir

dan Syria

      Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Assyria di Niniwe

(612 SM)

      Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Israel Yudea di

Jerusalem (587 SM)

     Serangan Yakjuj Makjuj Scythia Terhadap Bangsa Chaldea Kasdim di

Babylon (539 SM)

     Alexander The Great (356–323 SM): Penakluk Yakjuj (Scythian

Asiatik) dan Makjuj (Scythian Eropah)

     Alexander Memasuki Daerah di Antara Dua Gunung (Gunung Pamir

dan Tien Shan) di Lembah Fergana

Alexander Bertemu Bangsa Yang Hampir Tidak Memahami Percakapan:

Fergana = Foreign (F-R-G-N) Bererti “Kaum Yang Tidak Faham”

Percakapan Yunani

Alexander Mendirikan Tembok Besi di Pergunungan Tien Shan Bagi

Menghalang Gerakan Yakjuj dan Makjuj Scythian Menuju ke Lembah

Subur Fergana

      Alexander The Great Inilah Yang Disebut Zulqarnain Dalam

Al-Quran

Alexander Menakluki India Hingga Keturunannya Membentuk Keluarga

Raja-Raja Sailendra (Srikandar/Iskandar)

Keluarga Raja-Raja Sailendra Melarikan Diri ke Jawa dan Berjaya

Membina Candi Borobudur (824 M)

Sebahagian Keluarga Sailendra Ini Juga Melarikan Diri (Melayu) ke

Sumatera Hingga Melahirkan Keturunan Raja-Raja Melayu
 

Gelombang III Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Hsiung-Nu

ke China Abad ke-3–1 SM

      Xiongnu Adalah Rumpun Bangsa Yakjuj (Scythian Asiatik)

      Dinasti-Dinasti China

      Keadaan Geografi Lembah Sungai Kuning, China

      Kuda “Ma”, Hsiungnu Yakjuj Makjuj dan China

      Tembok Besar, Bukti Serangan Yakjuj dan Makjuj ke Atas China

      Period Serangan Yakjuj dan Makjuj (Xiongnu) ke Atas China

      Alasan Serangan Suku Barbar Yakjuj Makjuj Ke Atas China

      Serangan Yakjuj Makjuj Xiongnu Pada Masa Dinasti Chou/Zhou

      Serangan Yakjuj Makjuj Xiongnu Pada Masa Dinasti Ch’in

      Serangan Yakjuj Makjuj Xiongnu Pada Masa Dinasti Han

      Kaisar Wu Ti ”Maharaja Perang” Dinasti Han (140–87 SM):

Serangan Balik Terhadap Xiongnu

      Tiga Tahap Strategi Wu Ti

      Tahap I: Ekspedisi Perisikan Wu Ti ke Pusat Pemerintahan Xiongnu

      Wu Ti Mengirim Chang Ch'ien Menuju ke Barat Bagi Memujuk

Yueh-Chih

      Tahap II: Ekspedisi Pembebasan Wu Ti

      Tahap III: Ekspedisi Persahabatan Bagi Mengukuhkan Hegemoni

Wilayah Dinasti Han

      Ekspedisi Barter Kuda ke Fergana, Asia Tengah

      Kesan Tekanan China Terhadap Xiongnu: Eropah dan India

Terancam

      Ratapan Perang di China Utara dan Kedamaian di China Selatan

      Garis Masa Peperangan China Melawan Yakjuj dan Makjuj

 
Gelombang IV Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku Hun Ke

Eropah dan Asia Abad ke-3–4 M

      Hun adalah suku campuran rumpun bangsa Makjuj (Scythian Eropah)

dan Yakjuj (Scythian Asiatik)

      Serangan Yakjuj Makjuj Hun (433–454 M) dipimpin Attila

      Hun menyerang dan menguasai India (455 M)

      Hun memasuki Timur Tengah mengalahkan Parsi (484 M)

      Garis masa suku Hun

      Serangan Magyar ke Eropah (895–955 M)

      Kelahiran Islam dan Ekspedisi pertama menghadapi Yakjuj Makjuj

Hun/Turki: Penghalauan kembali ke Eurasia

      Pembebasan Azerbaijan daripada anasir Yakjuj Makjuj Hun–Turki

      Perkembangan Dakwah Islam: “Dinding Hidup” kedua Zulqarnain,

Satu jaminan keamanan Timur Tengah

      Garis masa peperangan Islam vs Yakjuj Makjuj Hun (Turki)

Gelombang V Keluarnya Yakjuj dan Makjuj: Serangan Suku

Mongol–Tartar ke China, Timur Tengah, Eropah dan Nusantara Abad

ke-12–13 M

      Mongol Adalah Rumpun Bangsa Yakjuj (Scythian Asiatik)

      Pesanan Nabi Muhammad Tentang Keluarnya Yakjuj Makjuj Mongol

      Penyebab Awal Datangnya Al Wail ‘Malapetaka’ Yakjuj Makjuj ke

Kerajaan Islam 1228 M – 1258 M

      Serangan Mongol ke Khawarizmi (1228 M)

      Malapetaka Menimpa Dinasti Khawarizmi di Khurasan

      “Haa Mim Ain Siin Qaaf”: Kehancuran Dinasti Abbasiyah oleh Yakjuj

Makjuj Mongol (1258 M)

      Keturunan Dinasti Abbasiyyah yang Lari ke Aceh

      Kekejaman Pasukan Yakjuj Makjuj Mongol

      Sebab-Sebab Bencana Kekalahan Kerajaan Islam

      ”Dinding Hidup” Zulqarnain II Itu Sudah Rapuh Dan Roboh

      Nabi Muhammad Mengibaratkan Serangan Yakjuj Makjuj Seperti

Serangan Belalang

      Tradisi Agama Yahudi, Mengumpamakan Pasukan Berkuda Yakjuj

Makjuj Sebagai Serangan Belalang

      Mimpi Nabi Muhammad Tentang Terbukanya Dinding Yakjuj Makjuj

      Barat Mengambil Peluang Keemasan

      Serangan Mongol ke China (1215 M)

      Mongol Mendirikan Dinasti Yuan Di China (1279 M – 1368 M)

      Serangan Mongol ke Eropah (1241 M)

      Serangan Dinasti Yuan Mongol Ke Nusantara (1293 M)

      Hancurnya Dinasti Yuan Mongol di China (1368 M)

      Tembok Besar Diperbaiki oleh Zhu Di, Kaisar Dinasti Ming Ketiga

      Garis Masa Dinasti Padang Rumput Mongol Dari Masa Kejayaan

Hingga Keruntuhan (1206–1387 M)

 
Kesimpulan

      Yakjuj adalah Scythian Asiatik (Mongol Altaik); Makjuj adalah

Scythian Indo–Eropah

      Faktor-faktor Pendorong dan Penarik Keluarnya Yakjuj Makjuj

      Lima Kriteria Yakjuj dan Makjuj: Di Manakah Yakjuj dan Makjuj

Sekarang Ini?

      Pada Masa Ini Tembok Besi Alexander Dan Tembok Semula Jadi

(Pergunungan Utara) Sudah Tidak Berfungsi

      Benang Merah Kejayaan Umat: Tip Supaya Selamat Daripada

Serangan Yakjuj Makjuj

      Untuk Kita Renungkan


Lampiran:

Garis masa sejarah perebutan kekuasaan di Timur Tengah – Yunani –

Asia Utara – India – China serta peranan bangsa Yakjuj Makjuj

Daftar Pustaka

Indeks kata penting

Sinopsis

"Bergembiralah kamu kerana sesungguhnya seorang lelaki daripada kamu

adalah sama dengan 1000 orang daripada Yakjuj dan Makjuj" Hadis

direkodkan oleh Bukhari.

Buku Yakjuj & Makjuj: Bencana Di Sebalik Gunung (2009)

mendedahkan bangsa misteri yang disebutkan di dalam al-Quran, Yakjuj

& Makjuj. Isu-isu misteri kian terungkap dengan penemuan bangsa

Scythia yang mirip dengan karakter Yakjuj & Makjuj dan Pergunungan

Kaukasus sebagai lokasi 'tembok' Yakjuj & Makjuj. Bukti-bukti sejarah

kian menunjukkan kebenaran ini. Namun, bangsa Scythia hanyalah satu

daripada bangsa Yakjuj dan Makjuj.

Buku Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana ini

mendedahkan lima bangsa Yakjuj & Makjuj yang terkenal dengan

serangan kejam dalam sejarah * Menghurai keturunan Yakjuj & Makjuj

bermula daripada keturunan Nabi Nuh * Sifat yang ada pada Yakjuj &

Makjuj terdapat dalam keturunannya sekarang * Apabila tiba masa yang

dijanjikan, lima bangsa ini akan kembali menguasai bumi.

Penulis adalah pensyarah di Universiti Brawijaya, Indonesia. Beliau kini

dalam proses mendapatkan mendapat Ijazah Doktor dan Falsafah (PhD)

dalam bidang sejarah dan peradaban. Beliau menghasilkan karya-karya

bestseller seperti Yakjuj & Makjuj: Bencana di Sebalik Gunung (2009),

Alexander adalah Zulqarnain (2010), Armagedon: 2012 (2010).

 

 


Ask a question about this product


There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.

Laman Utama Kedai-Buku Islam Akhir Zaman PTS Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana

Pilihan Penerbit ikut KategoriKategori Buku

Majalah
Al-Ustaz (0)
Haluan (1)
Sinergi (1)
Pengetahuan Am
Sejarah & Budaya (2)
Tokoh Negara (3)
Tokoh Dunia (0)
Perundangan Negara (0)
Novel Umum
Alaf 21 (26)
Ameen Books (2)
Buku Prima (19)
Creative Enterprise (3)
Fajar Pakeer (10)
Galeri Ilmu (0)
Idea Kreatif (0)
Intens Idea (0)
Jemari Seni Sdn Bhd (37)
Kaki Novel (6)
KarnaDya (1)
Karyaseni (2)
NB Kara (2)
PTS (17)
Koleksi Karya HAMKA (6)
Penulisan2u (2)
Anaasa Publication (13)
Cute Kreatif (4)
Dubook Press (3)
SR Publication (1)
Telaga Biru (1)
Lain-Lain Penerbit (12)
Novel Islami (0)
Novel Inggeris (0)
Novel Sains & Fantasi (2)
Novel Seram / Thriller (0)
Novel Sejarah Tempatan (1)
Novel Sejarah Islam (6)
Novel Ketenteraan (0)
Cerpen, Puisi, Komik, Grafik
Cerpen (2)
Puisi (0)
Komik & Grafik (3)
Remaja
Umum (5)
Panduan & Motivasi (2)
PTS (5)
KarnaDya (1)
Novel Remaja (0)
Siri Lela Zehan (1)
Kanak-Kanak
Umum (0)
Belajar Membaca (1)
Buku Aktiviti (1)
Flashcards (0)
Jawi, Arab, Quran (1)
Siri Islami (6)
Siri PTS (8)
Siri Ana Solehah (0)
Siri Pengembaraan Akif (0)
Islam
Umum (19)
Akidah & Kepercayaan (3)
Solat (5)
Puasa (5)
Haji & Umrah (9)
Quran & Hadis (8)
Dakwah (9)
Biografi (4)
Isu Semasa, Politik & Sejarah (18)
Nabi & Rasul (5)
Doa & Amalan (19)
Akhir Zaman (4)
Soal-Jawab (11)
Travelog (9)
Tarbiyah & Motivasi Diri (26)
Kewangan & Perundangan Islam (3)
Kekeluargaan
Wanita & Ibu (11)
Cinta & Perkahwinan (32)
Didik Anak (13)
Bakal Ibu (7)
Resepi & Makanan
Kompilasi Negeri & Bangsa (11)
Roti, Kek & Biskut (5)
Nasi & Lauk-Pauk (26)
Manisan & Kuih-Muih (7)
Recipes (English) (2)
Western (2)
Aneka (9)
Kanak-Kanak (0)
Dekorasi (0)
Sarapan (0)
Buahan & Jus (0)
Kompilasi Chef (2)
Pelbagai Mi (1)
Perayaan & Sambutan (4)
Kesihatan (1)
Hobi & Kemahiran
Gubahan & Hantaran (0)
Jahitan & Sulaman (0)
Fesyen (3)
Tumbuhan & Hiasan Laman (2)
Haiwan (1)
Seni Kreatif (0)
Music (0)
Sudoku (0)
Fotografi (4)
Buat Sendiri (DIY) (0)
Bisnes & Pengurusan
Usahawan (5)
Mula Bisnes (1)
Bisnes Konventional (4)
Internet Bisnes (9)
Jualan & Pemasaran (9)
Hartanah & Saham (3)
Motivasi Usahawan (6)
Kepimpinan (1)
Operasi & Pengurusan (0)
Pembangunan Kerjaya (2)
Pelaburan & Kewangan (5)
English Books (8)
Panduan
Umum (7)
English (4)
Kesihatan & Kecantikan (4)
Urus Masa (1)
Internet (0)
Kerjaya (4)
Urus Wang (11)
Penulisan, Penerbitan & Percetakan (0)
Motivasi
Umum (9)
Inggeris (1)
Pelajar (4)
Sekolah
Tahun 1
Bahasa Malaysia (0)
Bahasa Inggeris (0)
Matematik (0)
Sains (0)
Pendidikan Islam (0)
Pelajaran Jawi (0)
Bahasa Arab (0)
Lain-lain Matapelajaran (0)
Tahun 2
Bahasa Malaysia (0)
Bahasa Inggeris (0)
Matematik (0)
Sains (1)
Pendidikan Islam (0)
Pelajaran Jawi (0)
Bahasa Arab (0)
Tahun 3
Bahasa Malaysia (0)
Bahasa Arab (0)
Bahasa Inggeris (0)
Matematik (0)
Sains (0)
Pendidikan Islam (0)
Pelajaran Jawi (1)
Lain-lain Matapelajaran (0)
Tahun 4
Bahasa Malaysia (0)
Bahasa Inggeris (0)
Matematik (0)
Sains (0)
Pendidikan Islam (0)
Pelajaran Jawi (2)
Lain-lain Matapelajaran (0)
Tahun 5
Bahasa Malaysia (2)
Bahasa Inggeris (2)
Matematik (0)
Sains (1)
Bahasa Arab (0)
Pendidikan Islam (2)
Pelajaran Jawi (0)
Lain-lain Matapelajaran (3)
Tahun 6
Bahasa Malaysia (1)
Bahasa Inggeris (3)
Matematik (0)
Sains (2)
Pendidikan Islam (1)
Pelajaran Jawi (3)
Lain-lain Matapelajaran (0)
Tadika / Pra-Sekolah (0)
UPSR (0)
Tingkatan 1 (1)
Tingkatan 2 (0)
PMR (4)
SPM (1)
Pendidikan
Pendidikan Khas (0)
Kaunseling (0)
Bahasa dan Linguistik (0)
Pedagogi (0)
Prasekolah (0)
Cerita & Motivasi Guru (0)
Pengurusan Sekolah (0)
Panduan Aktiviti (0)
Penerbit Universiti
Umum (23)
Sains (5)
Kejuruteraan (4)
Alam Sekitar (6)
Islam (2)
Bahasa & Sastera (5)
Seni & Budaya (4)
Senibina (4)
Pendidikan (1)
Kesihatan & Perubatan (4)
Pengurusan (5)
Kamus & Bahasa
Bahasa Malaysia (0)
English (0)
Dwibahasa (1)
Peribahasa (0)
Simpulan Bahasa & Lain-lain (0)
Bahasa Arab (0)
Lain-lain Kamus (1)
Matematik (0)
Bahasa Indonesia
Al-Quran (2)
Pendidikan, Falsafah, Psikologi (1)
Novel (3)
Dakwah & Harakah (4)
Motivasi (3)
Wanita & Keluarga (3)
Ibadah (3)
Kematian & Akhir Zaman (4)
Buku-buku PROMOSI! Diskaun 20-70% (30)
Promosi Novel RM10! (5)
PTS Yakjuj & Makjuj: Lima Gelombang Pembawa Bencana
VirtueMart
Your Cart is currently empty.


Follow us on Twitter